tjanster

Uppföljning

Kontinuerlig uppföljning och utvärdering av verksamheten

IntraPhones webbverktyg samlar all information rörande verksamheten som helhet, medarbetare och brukare på ett och samma ställe. Det är möjligt att göra stora sökningar och ta fram sammanställningar för att tydliggöra hur arbetet sköts. Webbverktyget gör det även möjligt för ledning att kontrollera personalens rapporter så att de stämmer överens med de insatser och den tid som brukaren är beviljad till.

Genom kontinuerlig uppföljning kvalitetssäkras arbetet så att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. Allt som sker i verksamheten är synligt och spårbart vilket gör det möjligt att följa upp hur brukarnas omsorg sköts samt hitta förbättringsmöjligheter.I de fall då IntraPhone är integrerat mot ett externt verksamhetssystem eller planeringssystem sker återrapportering automatiskt.

Fördelar för verksamhet & personal

  • Snabb kontroll över insatserna som har beviljats, planerats och utförts
  • Kvalitetssäkring 
  • Information tillgänglig i realtid

Fördelar för brukare

  • Ökad vårdkvalitet
  • Kvalitetssäkra att brukaren får beviljad tid och insatser

Produktblad

Ladda ner produktbladet här

Vill du veta mer?

Kontakta oss på följande:
info@intraphone.se
+46 40 640 51 00