registrering

Tjänster

Våra tjänster skapar ett helhetsgrepp kring registrering, planering, dokumentation, uppföljning, nyckelhantering med mera. Genom IntraPhones flexibla mobila lösningar hjälper vi till att kvalitetssäkra, ge trygghet, förbättra arbetsrutiner, höja kvalitén och gör verksamheten mer effektiv så att det blir mer tid för omsorg.

Här kan ni läsa mer om vilka tjänster vi kan hjälpa er med.

 

Genom IntraPhones registreringsmodul kan man snabbt och enkelt hämta information, dokumentera samt registrera den tid man varit hos personer med hemtjänst direkt i mobilappen.

Skapa tydlig grundplanering med återkommande insatser och turer som ger trygghet och kontinuitet. Använd verktygets ruttoptimering och gör verksamheten mer effektiv.

Garantera att kund får den tid de är beviljade, göra det lättare att planera och följa upp och utvärdera att verksamheten uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar, föreskrifter och beslut. 

Genom att göra Genomförandeplanen mer tillgänglig och lättare att fylla i så skapar det större medvetenhet och delaktighet för kunden samtidigt som kvalitén höjs.  

Digitala lås innebär inte bara en mer effektiv och säker nyckelhantering utan också ökad trygghet för kund och personal då besöken kvalitetssäkras.