registrering

Registrering

Minska administration och få mer tid för omsorg 

Genom IntraPhones registreringsverktyg är det möjligt att snabbt hämta information, dokumentation samt registrera utförd tid för brukare direkt i mobilappen.

I praktiken innebär det att personal som befinner sig hemma hos en brukare påbörjar besöket genom att scanna en RFID-tagg. Taggen är kopplad till en specifik kund och registrerar plats, ankomst- och avgångstid samt medarbetare. När personal har slutfört ett besök markerar de i mobilappen vilka insatser som har utförts. De kan även tala in eller texta ett meddelande exempelvis social dokumentation så som händelse av vikt som sparas som brukarens dokumentation alternativt skickas till övriga medarbetare. Därefter avslutar personal besöket genom att återigen scanna taggen. Besöket med tillhörande klockslag, insatser och övrig information finns nu tillgänglig i mobilappen samt i webbverktyget. Informationen kan sedan överföras till ett extern verksamhetssystem.

Fördelar för verksamhet & personal

  • Minskar administration då man snabbt och enkelt kan göra allt på plats så att inget glöms bort
  • Ökad och bättre dokumentation
  • Sparar tid, förbättrar planeringen och uppföljningen av hemtjänsten

Fördelar för brukare

  • Kvalitetssäkrar att insatserna utförs
  • Underlag för uppföljning av beviljad tid
  • Mer tid för omsorg 

Produktblad

Ladda ner produktbladet här

Vill du veta mer?

Kontakta oss på följande:
info@intraphone.se
+46 40 640 51 00