planering

Planering

Effektivitet, ökad kvalitet och bättre översikt

Planeringsverktyget är en mycket populär tjänst som hjälper personal att organisera och effektivisera det dagliga arbetet. Personal får ett bättre flyt och en översikt över hur den planerade dagen kommer att se ut. Eventuella schemaändringar uppdateras direkt i appen vilket förhindrar störningsmoment under ett besök. Detta underlättar för personal och skapar en trygghet för brukarna som vet att de får rätt hjälp vid rätt tidpunkt.

Ruttoptimerad planering

En ruttoptimerad planering skapas genom att systemet tar hänsyn till ett flertal optimeringsparametrar såsom arbetspassens längd, antal besök hos en specifik brukare, kontinuitet, restid, kompetenskrav osv. Utifrån dessa data genererar systemet fram ett så optimalt schema som möjligt med X antal turer fördelat på X antal medarbetare. 

På så sätt kvalitetssäkras arbetsdagen så att den blir så effektiv och balanserad som möjligt. 

Manuell planering

Det manuella planeringsverktyget används av dem som vill återanvända, effektivisera och modernisera ett redan befintligt schema. Det är möjligt att skapa en grundplanering med turer innehållande specifika tider, besök hos brukare och insatser vilka sedan kopplas till specifika veckodagar och datum. För de brukare som har verkställda beslut innehållande specifika tider är det möjligt att få fram sammanställningar som visar hur mycket av den beviljade tiden som uppfyllts. Så snart en tur är kopplad till en medarbetare syns dagens planering i mobilappen.

Fördelar för verksamhet & personal

  • Bra översikt och eventuella ändringar syns direkt i mobilappen
  • Sparar restid
  • Planering där effektiviteten gynnar både brukare och personal

Fördelar för brukare

  • Trygghet med god kontinuitet av personal
  • Rätt insatser utförs vid besök

Produktblad

Ladda ner produktbladet här

Vill du veta mer?

Kontakta oss på följande:
info@intraphone.se
+46 40 640 51 00