om IntraPhone

Om IntraPhone

IntraPhone AB är idag en ledande aktör på den svenska marknaden avseende IT-lösningar och mobilapplikationer för primärt äldreomsorgen. Vi brinner för att utveckla verktyg och metoder som underlättar för de som antingen arbetar inom eller som är i behov av vård och omsorg. IntraPhone är en multinationell koncern med verksamheter i Sverige och Nederländerna. IntraPhones svenska del, IntraPhone AB, har sitt säte i Malmö och har cirka ett 40-tal anställda.

IntraPhones verksamhet startade i Sverige år 2001, men idén bakom tjänsten är äldre än så. Tanken bakom tjänsten föddes ur ett behov att förbättra möjligheterna till kommunikation och uppföljning inom hemtjänsten. Redan från start har tilltänkta användare av systemet aktivt deltagit i utformningen.

Här på intraphone.com berättar vi hur vi kan hjälpa er att ta första steget med lösningar som effektiviserar och kvalitetssäkrar er verksamhet. Välkommen att titta runt och besök gärna webbsidorna som berättar mer om hur våra tjänster kan ge er ett helhetsgrepp. Ta även del av att läsa våra kunders berättelser.