welcome2_big

Vi bjuder in till workshop och nätverksträff

För att möta våra kunders önskemål och behov arrangerar vi en workshop och nätverksträff. Träffen kommer att äga rum den 13 november och kommer att vara indelad i två olika spår, hemtjänst och särskilt boende samt personlig assistans.

Vi kommer vara på plats i Uppsala och Örebro för att tillsammans med våra kunder arbeta med önskemål gällande nutid samt framtidsvisioner för våra produkter och tjänster. Under dagen kommer vi alla att få möjlighet att delta i samtal och workshop kring olika arbetssätt, funderingar inför framtiden samt att fritt nätverka sinsemellan.

Vi hoppas att ni kommer för att möta oss och andra kommuner inom ert verksamhetsområde!

Örebro: Anmälan och information till spår för hemtjänst och särskilt boende hittar du här
Uppsala: Anmälan och information till spår för personlig assistans hittar du här