signera_har_wide

Signera blanketter

IntraPhone erbjuder härmed sina kunder ett personalverktyg för legitimering och signering med e-legitimation/Mobilt BankID. För att uppfylla de juridiska krav för underskrift som Försäkringskassan följer har IntraPhone valt att underlätta för sina kunder genom att utveckla ett personalverktyg för legitimering och signering med e-legitimation. E-legitimation som finns installerat på en mobil enhet som till exempel en smartphone eller surfplatta kallas för Mobilt BankID.

Följande kortfilm demonstrerar på ett enkelt sätt de tre enkla steg som varje medarbetare måste genomföra – legitimering (inloggning), kontroll utav redovisad tid samt signering.

http://intraphone.com/signera