kil_welcome

Personlig assistans i Kil

Vi välkomnar Kils kommun som har valt att börja använda IntraPhones verktyg inom personlig assistans. Vi hoppas vi ska trivas tillsammans!