genomforandeplan

Genomförandeplan

Delaktighet och inflytande

En av förutsättningarna för att leverera bra vård och omsorg är att låta brukarens vanor ligga till grund för arbetet. Genomförandeplanen är ett verktyg som används för att beviljade insatser ska kunna utformas och genomföras tillsammans med brukaren. Syftet med genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur med mål och delmål för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genomförandeplanen skapas i samråd med brukaren via IntraPhones applikation för surfplattor eller webbgränssnitt.

Genomförandeplanen finns även tillgänglig via mobilappen som personal använder då de befinner sig på ett besök hos en brukare. Personalen kan enkelt ta fram brukarens genomförandeplan för att kontrollera så att arbetet utförs utan oklarheter, enligt önskemål samt med en strävan mot gemensamma mål.  

Fördelar för verksamhet & personal

  • Genomförandeplanen blir mer tillgänglig och lätt att fylla i
  • Tydlig struktur som utvecklar, minimerar oklarheter och missförstånd
  • Ger bra underlag för eventuell revidering av insatser

Fördelar för brukare

  • Får kontinuitet i insatserna i och med att dessa utförs baserat på genomförandeplanen.
  • Kan påverka sina insatser på ett delaktigt sätt
  • Genomförandeplanen tydliggör vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur

Produktblad

Ladda ner produktbladet här

Vill du veta mer?

Kontakta oss på följande:
info@intraphone.se
+46 40 640 51 00