bekey_las

Digitala lås

Bättre arbetsmiljö med nyckelfritt

Tjänsten ”Digitala lås” innebär en effektiv och säker nyckelhantering med ökad trygghet för såväl brukare som personal. Genom att använda sig utav IntraPhones mobilapp är det möjligt för personal att via så kallade digitala nycklar ta sig in till brukare. Det innebär att inga fysiska nycklar, kort eller pinkoder riskerar att tappas bort, kopieras eller stjälas samt att brukaren alltid är garanterad att få sin hjälp i tid.  Ett nyckelfritt system styrs genom att endast ett fåtal medarbetare har tillgång till brukarens bostad vilket innebär att ingen obehörig kan ta sig in.

IntraPhones nyckelfria tjänst är ett samarbete med Bekey.

Fördelar för verksamhet & personal

  • De har alla nycklar de behöver i sin mobiltelefon
  • Sänkta kostnader för nyckelhantering och restid
  • Snabb och enkel installation vid införande

Fördelar för brukare

  • Inga obehöriga kan ta sig in hos brukare eller i portar och soprum.
  • Ingen oro för att nycklar kan glömmas, tappas bort, stjälas eller kopieras
  • Snabbare vårdinsatser

Produktblad

Ladda ner produktbladet här

Vill du veta mer?

Kontakta oss på följande:
info@intraphone.se
+46 40 640 51 00